Alkoholpolicy

Årsta-Runstens Sportryttares målsättning är att verka för och följa den alkoholpolicy som är upsatt av Ridsportförbundet.
Policyn finns att läsa i sin helhet nedan.

Alkoholpolicy SvRF

Svenska Ridsportförbundets policy och riktlinjer för alkohol

Vi vill inom idrottsrörelsen ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger”. Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid Riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för ridsportens ställning i alkoholfrågan. Nedanstående riktlinjer och handlingsplan behandlar ridsportförbundets ställning till alkohol.

SvRF ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Alkoholfrågan är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om alkoholens skadeverkningar. Alkoholfrågan är också en social fråga. Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.

Vad innebär detta?

• Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

• Att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerande idrottsförening/förbund ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.

• Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att förhindra medhavda alkoholdrycker.

• Att idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker. Att verka för att försäljare av alkoholdrycker och s k folköl vid idrottsevenemang har tydliga riktlinjer för hur försäljningen ska gå till, detta i avseende att förhindra överkonsumtion och att det kommer minderåriga till del.

• Att idrottsföreningar och förbundet uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol.

• Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och så kallade lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet.

• Att idrottsföreningar och förbundet centralt i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

• Att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbundet centralt eller enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag/sammanträden, representation etc är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter. Ridsportförbundets policy är att vid representation/officiella uppdrag kunna servera öl och vin endast i samband med måltid. Spritdrycker skall inte serveras.

• Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

* Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).