Medlemskap 2017

När du löser medlemskap och licens förväntas att du arbetar som funktionär en dag på Runsten Equestrian games 15-18 juni.

Ansökan om medlemskap görs till info@arsta-runsten.se med fullständigt namn, personnummer, adress, telefon, disciplin (dressyr/hoppning/fälttävlan) och vilket typ av medlemskap du önskar (junior/senior/stödmedlem). Medlemsavgiften betalas sedan in till bankgiro 619-1613. Viktigt att uppge fullständigt namn och personnummer när man betalar in avgiften.

Medlemsavgifter 2017

Junior (upp till 18 år) 356 kr
Senior 556 kr
Stödmedlem 256 kr

Tävlingslicenser

Tidigare har det varit möjligt att lösa licens i TDB utan att vara medlem i klubben, då dessa har godkänts automatiskt. Nu mera granskar och godkänner vi alla licensansökningar manuellt då vi tyvärr haft ett för stort bortfall av medlemsavgifter pga detta.

Räkna med en hanteringstid på 5-10 dagar för licensansökningarna. Det kräver också givetvis att du först löst medlemskap enligt ovan.