Våra samarbetspartners

Sveland Djurförsäkringar

Genom samarbetet med Sveland kommer våra medlemmar bland annat att erbjudas förmånliga försäkringar (t.ex. 10% rabatt på första årets premie). Sveland kommer också att medverka vid klubbens olika arrangemang.
Vill du veta mer om Sveland Djurförsäkringar och deras produkter är du välkommen att kontakta Tina Junaeus. Det finns också information på www.sveland.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tina Junaeus
Tel 0451-168 35
Mobil: 070-304 39 05
Mobil: 0722-450 834
E-post: tina.junaeus@sveland.se