Funktionär på hopptävlingar

Under 2013 kommer vi att genomföra följande hopptävlingar i klubbens regi.

20 april – Regional Häst
21 april – Regional Ponny
1 maj – Lokal ponny
13-16 juni – Runstenshoppet
1-4 augusti – Ponny-SM
21 september – Regional Häst

Anmäla sig som funktionär

Inför respektive tävling kommer vi att annonsera på hemsidan vem man ska kontakta för att anmäla sig som funktionär.

Funktionärsuppgifter

Vid våra hopptävlingar så behövs ett antal funktionärer på olika positioner. Nedan följer exempel på de vanligaste med en beskrivning av dessa.

Parkeringen

Som parkeringsvakt hälsar du ryttarna välkomna och det gäller att hålla ett glatt humör hela dagen då detta är det första intrycket dom får av tävlingsplatsen.
Det gäller sedan att anvisa parkering, och se till att det finns plats för alla ekipage som förväntas komma under dagen. Som parkeringsvakt ansvarar du också för att det finns kärror och grepar att mocka parkeringen med, samt att dessa töms och lämnas på sin plats vid dagens slut.

Sekreteriat

I sekretariatet sköts all administration av tävlingen, om ryttarna vill byta klasser, hästar, betala veterinäravgifter eller har frågor. Sekretariatet ansvarar även för att det finns startlistor samt resultat utskrivna, håller i prisutdelningarna, samt förser domartornet med underlag för varje klass. Större delen av arbetet utförs via Equipe.
Den som är ansvarig för sekreteriatet är oftast med i tävlingsledningen och har inför tävlingen gjort startlistor, ryttarmeddelande m.m.

Domartornet

I domartornet finns det förutom domaren tre eller fyra stycken funktionärer.
En som sköter datorn med Equipe, där den automatiska tidtagningen och liveresultaten körs. Två personer som har manuell tidtagning, samt en person som för protokoll.

Banpersonal

På banan finns det dels en banchef, samt ett antal funktionärer. På banan gäller det att ha koll på hinder som rivs, att höja hindrena för olika kategorier och kratta framför/bakom hindrena så att underlaget hålls jämnt.

In/Utsläpp

Insläppet har hela tiden radiokommunikation med frahoppningen och har till uppgift att se till att nästa ryttare finns redo att gå in på banan när det är dennes tur.
Utsläppets uppgift är helt enkelt att släppa ut ekipagen efter avslutad ritt, oftast i motsatt ände av ridhuset.

Framhoppning

Den som är på framhoppningen ska se till att hålla ekipagen informerade om när det är deras tur att gå till insläppet. En bra idé är att alltid ropa upp ryttarna tillsammans med startnummer, så att övriga ryttare vet ungefär hur långt det är kvar till deras tur.
Dessutom kan man behöva vara behjälplig att höja/sänka hinder och lyfta upp bommar. Många ryttare har egna medhjälpare med sig, se till att det inte blir för många personer på marken bara.
Det finns även ett max antal ryttare som får vara inne på framhoppningen, vilket varierar beroende på utrymme samt nivå på ryttarna. Stäm gärna av detta med tävlingsledaren.

Cafeteria

Hjälpa till med allehanda uppgifter i cafeterian. Allt från att göra mackor, stå i kassan , till städning osv. Ansvaret för cafeterian har den ordinarie personalen.